Het Special Cycling Team (SCT)

Beging 2005 maakte het Special Cycling Team haar opwachting binnen het peloton. Dat leidde tot veel verbaasde en verraste blikken, veelal gevolgd door de vraag waar deze ploeg zo plotseling vandaan kwam. Zeker binnen de rijen van de A/B amateurs en Masters doen immers niet zo heel veel nieuwe ploegen plotseling hun intrede. Tot op de dag van vandaag wordt vaak de vraag gesteld hoe de ploeg precies tot stand is gekomen.

 

Voor de ontstaansgeschiedenis dient allereerst terug te worden gegaan in de tijd, en wel naar medio augustus 2004. In België, in St. Pieters Leeuw om precies te zijn, vond een koppeltijdrit plaats. Ruim 200 deelnemers, waarbij ondermeer gelouterde (ex) profs als Johan Musseeuw namen deel, al dan niet gekoppeld aan een bekende of minder bekende Vlaming. Ter plaatse bleek dat zowel het koppel Ronald Scheffel/Paul Vreman als Rogier van Ewijk/Arnout Hurenkamp door een wederzijdse vriend,  Henk Schimmel, waren uitgenodigd. Aldus ontstond er een eerste ontmoeting in het Vlaamse land tussen voornoemde heren. Naar een wat aarzelend beging over en weer, met name ingegeven door de wedstrijdspanning, bleek één en ander echter het begin van een buitenplezierige ontmoeting die tot diep in de nacht werd voortgezet. Zo werd een speciaal evenement op een speciale dag op een speciale manier afgesloten, terwijl nog geen van de betrokkenen kon bevroeden dat hiermee een eerste aanzet tot oprichten van het Special Cycling Team was gegeven.

 

Ongeveer een anderhalf maand later vond een volgende ontmoeting plaats, ter gelegenheid van een mountainbikeproject in het Twentse De Lutte. Aldaar aanwezig niet alleen bovengenoemde personen, maar onder andere ook Hans Rekers. Tijdens één van de vele conversaties over wielrennen aldaar, hoe kan het ook anders, bleek dat alle betrokkenen eigenlijk van oudsher wel lid waren van een wielervereniging, maar daar feitelijk weinig tot geen binding c.q. gevoel bij hadden. En zo ontstond het idee om een eigen ploeg in het leven te roepen. Binnen enkele minuten waren de plannen gesmeed en de sponsoring rond. Daar waar dergelijke plannen vaak net zo snel in schoonheid sterven als dat ze bedacht zijn, bleek hier sprake van een speciale mix van de juiste personen. Een niet onbelangrijk gegeven daarbij is dat de oprichters van het Special Cycling Team allen enthousiaste en fanatieke wielrenners zijn, met ook nog eens een eigen onderneming. Daags erop werden nog wat telefoontjes gepleegd met nog meer fietsende ondernemers, en niet alleen het voornemen om een ploeg op te richten was een feit, maar ook de daarvoor benodigde financiële middelen waren geregeld. In de maanden werden de plannen verder ten uitvoer gelegd, teneinde aan alle formele eisen te voldoen.

 

Ronald Scheffel wist  binnen afzienbare tijd een outfit te ontwerpen, die qua uitstraling en ontwerp in het profpeloton niet zou misstaan. Een aantal renners greep het moment direct aan om tot aanschaf van een SCTeamfiets over te gaan, terwijl vrijwel alle overige renners hun fietsen in de SCT-kleuren lieten spuiten.

 

Inmiddels zijn we met onze ploeg aan het 13e wielerseizoen begonnen, en zijn we van mening dat de naam van onze ploeg nog altijd recht doet aan de wijze waarop de ploeg is ontstaan en uitgegroeid tot hetgeen zij nu is. Gebleken is dat met de juiste samenstelling van personen, goede ideeën niet altijd gedoemd zijn in schoonheid te sterven of te mislukken. In dit geval bleek de juiste combinatie van een speciale aangelegenheid met speciale mensen en speciale ideeën de aanzet tot een speciale ploeg met speciale renners: het Special Cycling Team